Strona główna

 

orzeł biały 

Sekretariat czynny: codziennie w godz. 7.00-15.00 
Dyrektor Zespołu Szkól przyjmuje interesantów codziennie w godz. 8.30- 14.00 
Godziny pracy biblioteki w zakładce *biblioteka*
Godziny pracy świetlicy w zakładce  *świetlica*
Godziny pracy pedagoga w zakładce *pedagog szkolny*

 

  

Zapraszamy na  zapraszamy na Facebook     

Zasady wpłaty  za obiady obowiązujące w Szkole Podstawowej w Straszęcinie

  PLAN LEKCJI OD 18.01.2021 r.

INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ 

Zasady kształcenia na odległość w Zespole Szkół w Straszęcinie  znajdują się na stronie szkoły.

Biblioteka szkolna czynna codziennie w godz.8.00 -14.00 (Zasady korzystania z biblioteki szkonej w reżimie sanitarnym)

 

Uwaga!

 

Od poniedziałku 1 marca 2021 r. w szkole wszystkich obowiązuje zakrywanie ust
 i nosa tylko za pomocą maseczek.

 

Maseczki rekomendowane: medyczne FFP2, FFP3, maseczki chirurgiczne jednorazowe.

 

Maseczki muszą być dopasowane, zakrywające nos i usta.

 

Dzisiaj na tablicy

 

Powrót do szkoły.
Po feriach zimowych uczniowie klas I – III wracają na zajęcia edukacyjne do szkoły.
Uczniowie klas IV – VIII nadal uczą się na odległość. Od poniedziałku (18.01.2021 r.)
obowiązuje nowy podział godzin.
Uczniowie klas I-III uczyć się będą w reżimie sanitarnym.
MEN wspólnie z GIS i MZ przygotowało wytyczne dla klas I -III.
Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa.
Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 r.
Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia
i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania żywienia
czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.
Zachęcam do zapoznania się:
1) z wytycznymi z 11 stycznia 2021 r.
2) AKTUALNĄ PROCEDURĄ FUNKCJONOWANIA SZKOŁY OD 18.01.2021 R. 

Dyrektor ZS w Straszęcinie Alicja Błońska

 PLAN LEKCJI OD 18.01.2021 r.

 

Aktualności